Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65”

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 26.10.2018 godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 października 2018 o godz. 13.57 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 12 października 2018 o godz. 10.10 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 października 2018 o godz. 11.14 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 października 2018 o godz. 11.15 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2018 o godz. 15.01 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 09.48 Radosław Jankowski