2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn" CPV: 55270000-3, 55300000-3, 55400000-4, 98351100-9, 63511000-4 Otwarcie ofert: 15.10.2018r., godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9, 39000000-2, 45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 44160000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 26.10.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczych i biurowych” CPV: 30190000-7 22900000-9, 30191130-4, 30192500-6, 30125100-2, 30141200-1, 30141300-2, 30100000-0, 30192000-1,30192125-3, 30197000-6, 24910000-6, 3782…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę ochronnych pasów odblaskowych” CPV: 18143000-3 Otwarcie ofert: 31.10.2018 r. godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa 27 defibrylatorów AED i  1 defibrylatora szkoleniowego dla WAT wraz z montażem i szkoleniem pracowników WAT z ich obsługi” CPV: 33182100-0 Otwarcie ofert: 16.10.2018 r. 19.10.2018 r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO ORAZ DRONÓW" CPV 48820000-2; 30213300-8; 30213100-6; 32420000-3; 30213000-5; 30232110-6; 30231100-8; 30214000-2; 38520000-6; 38434000-6; 34711200-6; 38651600-9; 31710000-6 Otwarcie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa słodyczy" CPV: 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0, 15842300-5 Otwarcie ofert: 05/10/2018r. godz.: 11:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa komputerów wraz z akcesoriami i urządzeń sieciowych” CPV: 30121100-4, 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232110-8, 30234100-9, 30237200-1, 30237270-2, 32413100-2, 32420000-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę świeżych warzyw i owoców CPV: 03221112-4, 03212100-1, 03221100-7, 03221110-0, 03221111-7, 03221112-4, 03221113-1, 03221120-3, 03221200-8, 03221212-5, 03221230-7, 03221240-0, 03221260-6, 0322…