Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: "WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" "WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ" CPV: 45231000-5, 45332000-3, 45100000-8, 45232410-9 Otwarcie ofert: 19.12.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ STOJAKÓW NA ROWERY ORAZ ZAMYKANYCH, DWUSTRONNYCH WIAT ROWEROWYCH” CPV: 44112100-9, 45223800-4 Otwarcie ofert: 06.12.2017r godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego” CPV: 30232110-8 Otwarcie ofert: 04.12.2017r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert:  01.12.2017 r.    godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 45” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45332200-5 Otwarcie ofert: 08.12.2017r., godz. 10:00, 13.12.2017r., godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących oraz środków kosmetycznych” CPV: 33711900-6, 39830000-9, 39831210-1, 39831250-3, 39831700-3, 33711520-8, 33711610-6, 39313000-9, 39812000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA O ZAKRESIE 100000g" CPV 35125100-7 Otwarcie ofert: 29.11.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Zał…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa mebli laboratoryjnych” CPV: 39180000-7 Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE TECHNOLOGII MONTAŻU, PROCEDUR NIWELACJI I STABILIZACJI SAMOLOTU HARNAŚ 3 WRAZ Z OPRACOWANIEM SYSTEMU OBEJM DO PRÓB WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I SZTYWNOŚCIOWYCH ORAZ WERYFIKACJĄ FUNKCJONALNOŚCI UKŁADU STEROWANIA. WYK…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych dla Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego” CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.11.2017 r. o godzinie 10:00   Informacja u udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamó…