Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby dydaktyczne WTC” CPV: 38000000-5, 42910000-8, 42300000-9 Otwarcie ofert: 12.07.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU NR 15” CPV: 45312311-0 Otwarcie ofert: 17.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ROZBUDOWA WĘZŁÓW SIECI SZKIELETOWEJ NA TEREN OTWARTY WAT – NOWY WĘZEŁ ASK W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 14.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWĘ NIECKI BASENOWEJ KLUBU SPORTOWEGO AZS WAT” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 13.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI SANITARNEJ I INSTALACJI PPOŻ. W BUDYNKU NR 14 I 24” CPV: 45332200-5 Otwarcie ofert: 10.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 07.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KLUBIE WAT” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 06.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów budynków Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 90630000-2, 90620000-9 Otwarcie ofert: 04.07.2017r. godz.:11:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ CZTEROPORTOWEGO ANALIZATORA SIECI (VNA) WRAZ Z AKCESORIAMI” CPV: 38434000-6 Otwarcie ofert: 31.07.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ” CPV: 34999100-7; 38433300-2; 32352000-5; 38342000-4; 31711000-3 Otwarcie ofert: 27.06.2017 r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…