Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„ROZBUDOWA WĘZŁÓW SIECI SZKIELETOWEJ NA TEREN OTWARTY WAT – NOWY WĘZEŁ ASK W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ WAT”

CPV: 45314000-1

Otwarcie ofert: 14.07.2017r., godz. 10:00

 Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 czerwca 2017 o godz. 10.54 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 14 lipca 2017 o godz. 11.47 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 27 lipca 2017 o godz. 11.23 Bartosz Tulibacki