Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU NR 15”

CPV: 45312311-0

Otwarcie ofert: 17.07.2017r., godz. 10:00

 Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 czerwca 2017 o godz. 12.57 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 17 lipca 2017 o godz. 10.37 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 28 lipca 2017 o godz. 13.24 Bartosz Tulibacki