Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby dydaktyczne WTC”

CPV: 38000000-5, 42910000-8, 42300000-9

Otwarcie ofert: 12.07.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 czerwca 2017 o godz. 13.57 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2017 o godz. 13.59 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2017 o godz. 13.59 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2017 o godz. 14.00 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 4 lipca 2017 o godz. 13.28 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 7 lipca 2017 o godz. 14.34 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 lipca 2017 o godz. 10.31 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2017 o godz. 13.01 Aleksandra Wierzynkiewicz