2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych” CPV: 39131000-9; 39121100-7; 39121200-8 Otwarcie ofert: 30.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kulochwytu 2- i 4-segmentowego” CPV : 38540000-2, 60000000-8, 71245000-7 Otwarcie ofert: 22.11.2018r.  godz: 12:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ POJAZDÓW” CPV 34100000-8 Otwarcie ofert: 15.11.2018 19.11.2018r. godz:10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH" CPV 30211500-6, 30237140-2, 30220000-7, 30234100-9, 30234500-3, 30237280-5, 30237230-0, 30237200-1, 30237450-8 Otwarcie ofert: 09.11.2018r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ" CPV 38540000-2, 48420000-8 Otwarcie ofert: 08.11.2018r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr 1 treści ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego do laboratorium” CPV:39180000-7; 39515440-1; 30237260-9; 39121100-8; 39131000-9; 39121100-7; 39111100-4; 39112000-0 Otwarcie ofert: 05.11.2018 r.  godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodnikówi oznakowanie parkingów WAT” CPV: 34928200-0; 45233253-7; 34996300-8 Otwarcie ofert: 08.11.2018 r.  godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn" CPV: 55270000-3, 55300000-3, 55400000-4, 98351100-9, 63511000-4 Otwarcie ofert: 15.10.2018r., godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczych i biurowych” CPV: 30190000-7 22900000-9, 30191130-4, 30192500-6, 30125100-2, 30141200-1, 30141300-2, 30100000-0, 30192000-1,30192125-3, 30197000-6, 24910000-6, 3782…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę ochronnych pasów odblaskowych” CPV: 18143000-3 Otwarcie ofert: 31.10.2018 r. godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…