2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę emisjometru z oprogramowaniem” CPV: 38433200-1   Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz: 11:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa ryb i przetworów rybnych” CPV: 15211100-1, 15221000-3, 15230000-9, 15234000-7, 15242000-6, 15243000-3, 15244100-1 Otwarcie ofert: 21.12.2018 r.    godz. 10:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących, dozowników wraz z montażem stacji dozujących oraz dyspenserów w miejscach zamieszkania zbiorowego" CPV: 33631600-8, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu biurowego, RTV i AGD” CPV: 09211000-1, 30191000-4, 30191400-8, 30233151-4, 31521100-5, 31521200-6, 32300000-6, 32324400-4, 32324600-6, 32331200-4, 32351000-8, 38650000-6, 38651000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych” Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.e…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę środków kosmetycznych” CPV: 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6, 39313000-9, 39812000-7, 39830000-9   Otwarcie ofert: 11.12.2018r. godz: 11:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju” CPV: 38636000-2 Otwarcie ofert: 05.12.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych” CPV: 39131000-9; 39121100-7; 39121200-8 Otwarcie ofert: 30.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO” CPV 66516000-0, 66516400-4, 66514110-0, 6651…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów technicznych metalowych i różnych” CPV: 03418100-4, 03421000-7, 09211000-1, 14622000-7, 14700000-8, 14810000-2, 14812000-6, 14813200-6, 19212300-8, 19511200-3, 19520000-7, 24…