Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego”

Otwarcie ofert: 08.01.2019r. godz 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 grudnia 2018 o godz. 11.22 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.03 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.40 Janusz Skrzyński