Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA WYKONANIE KLIMATYZACJI”

CPV: 71221000-3, 71321000-4

Otwarcie ofert: 06.02.2019 r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 stycznia 2019 o godz. 09.39 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2019 o godz. 09.42 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 25 stycznia 2019 o godz. 11.05 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 30 stycznia 2019 o godz. 12.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2019 o godz. 10.24 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 marca 2019 o godz. 10.23 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.12 Agnieszka Szymaniak