2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ I AKCESORIÓW MIKROFALOWYCH” CPV: 38552000-9; 31120000-3; 31710000-6; 31681000-3; 34999100-7; 38342000-4; 38652100-1; 32420000-3; 30232110-8; 30191400-8; 31681000-3; 42…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANĘ DŹWIGU TOWAROWO – OSOBOWEGO W BUDYNKU NR 22 – STOŁÓWKA W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 42414100-2, 71221000-3 Otwarcie ofert: 21.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do po…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNEGO” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 14.07.2017r. godz. 11:00   Pliki do pobrania …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT STRZELNICY SZKOLNEJ WAT” CPV: 45214000-0, 45315700-5, 45331210-1 Otwarcie ofert: 20.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 032 WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI W AULI KĄTCKIEGO W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1 Otwarcie ofert: 19.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KORYTARZA W KLATCE D-E WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ 148, 152A, 160, 160A NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 45314000-1 Otwarcie ofert: 18.07.2017r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego na potrzeby dydaktyczne WTC” CPV: 38000000-5, 42910000-8, 42300000-9 Otwarcie ofert: 12.07.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU NR 15” CPV: 45312311-0 Otwarcie ofert: 17.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „ROZBUDOWA WĘZŁÓW SIECI SZKIELETOWEJ NA TEREN OTWARTY WAT – NOWY WĘZEŁ ASK W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 14.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWĘ NIECKI BASENOWEJ KLUBU SPORTOWEGO AZS WAT” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 13.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty …