2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI TELEKOMUNIKACJI” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 23.08.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5000 kN” CPV: 38425500-5 Otwarcie ofert: 18.08.2017 r.  godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA OBRABIAREK, WIERTARKI I WKRĘTARKI” CPV: 42621000-5; 42623000-9; 42652000-1 Otwarcie ofert: 09.08.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępow…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100” CPV:4500000-7, 45310000-3 Otwarcie ofert: 24.08.2017r., g.10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT KUCHNI, POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH, ZADASZENIE BALKONÓW I CHODNIKÓW W DS3” CPV:45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7, 45332000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 17.08.2017r., g. 10…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ NA ODCINKU DS2-DS3 BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT ORAZ KLUB WAT” CPV:45314000-1, 45232332-8 Otwarcie ofert: 10.08.2017r., g. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomien…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 058 I 056 W BUDYNKU 100 DO AKTUALNYCH WYMOGÓW PPOŻ” CPV:71220000-6 Otwarcie ofert: 07.08.2017r., g. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA” CPV: 34912100-4, 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39113100-8, 39113600-3, 39121100-7, 39130000-2, 39134100-1, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39143122-7, 39143…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu rejestrującego do poligonowego systemu monitoringu dla zestawów przeciwlotniczych” CPV: 32333000-6 Otwarcie ofert: 01.08.2017 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę komputerów” CPV: 30200000-1 Otwarcie ofert: 28.08.2017r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr …