2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KOMORY TERMICZNEJ DO MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ ELECTROFORCE SERII 3300" CPV 38434560-9 Otwarcie ofert: 23.10.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ ANALIZATORA ELEMENTARNEGO ORAZ OPRZYRZĄDOWANIA" CPV 38434560-9 Otwarcie ofert: 19.10.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa i rozbudowa klastra obliczeniowego, komputerów, akcesoriów komputerowych” CPV: 30234100-9, 32324600-6, 30234600-4, 30237200-1, 42123400-1, 38652000-0,  18939000-0, 30237460-1, 30213100-6…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Dostawę ramy silnika Rolls Royce 250 B17D wraz z wyposażeniem"   Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Interfejs RS232 - USB CA-USB2-MTI (virtual COM), kompatybilne z urządzeniem Xsens MTI-G-710"   Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Oferta…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MIESZARKO-UGNIATARKI Z MIESZADŁAMI SIGMOIDALNYMI ORAZ OPRZYRZĄDOWANIA" CPV 43412000-4 Otwarcie ofert: 09.10.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZENIA 049A W BUDYNKU NR 100” CPV: 45000000-7, 45310000-3, Otwarcie ofert: 10.10.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert: 06.10.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o u…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa narzędzi i elektronarzędzi" CPV: 14810000-2, 14811000-9, 14811300-2, 16310000-1, 18100000-0, 18142000-6, 18142000-6, 18900000-8, 18930000-7, 18937100-7, 30192130-1, 30192200-3, 30194700-2, 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1 Otwarcie ofert: 03.10.2017 r. o godzinie 10:00   Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia Wyja…