Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego

CPV:15131000-5, 15131120-2, 15131130-5, 15131134-3, 15131200-7, 15131210-0, 15131230-6, 15131310-1, 15131400-9

Otwarcie ofert: 15.11.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 października 2017 o godz. 14.51 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 15 listopada 2017 o godz. 14.26 Katarzyna Pięta
Artykuł został zmieniony 15 grudnia 2017 o godz. 15.47 Katarzyna Pięta
Artykuł został zmieniony 15 grudnia 2017 o godz. 15.54 Katarzyna Pięta
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.26 Robert Górecki