Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ
NR 058 I 056 W BUDYNKU NR 100
DO AKTUALNYCH WYMOGÓW PPOŻ.”

CPV: 71220000-6

Otwarcie ofert: 06.11.2017r godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 października 2017 o godz. 12.35 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 20 października 2017 o godz. 12.36 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 20 października 2017 o godz. 12.36 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2017 o godz. 12.00 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 23 listopada 2017 o godz. 12.12 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.26 Robert Górecki