Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ STABILIZATORA KAMERY RONIN-2”

CPV 38653000-7

Otwarcie ofert 07/11/2017r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 października 2017 o godz. 09.19 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 7 listopada 2017 o godz. 10.32 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2017 o godz. 09.12 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 16 stycznia 2018 o godz. 10.11 Robert Górecki