2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE TECHNOLOGII MONTAŻU, PROCEDUR NIWELACJI I STABILIZACJI SAMOLOTU HARNAŚ 3 WRAZ Z OPRACOWANIEM SYSTEMU OBEJM DO PRÓB WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I SZTYWNOŚCIOWYCH ORAZ WERYFIKACJĄ FUNKCJONALNOŚCI UKŁADU STEROWANIA. WYK…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: „Świadczenie usług pocztowych dla Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego” CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.11.2017 r. o godzinie 10:00   Informacja u udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o zamó…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "AKCESORIA ELEKTRONICZNE I ANTENY" CPV 30237131-6, 32324400-4, 31712110-4 Otwarcie ofert: 08.11.2017r. o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zmiana Nr 1 treści Ogłoszenia O…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy auli, dostawa i montaż mebli audytoryjnych” CPV: 39160000-1 Otwarcie ofert: 09.11.2017 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyb…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ STABILIZATORA KAMERY RONIN-2” CPV 38653000-7 Otwarcie ofert 07/11/2017r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów budynków Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 90630000-2, 90620000-9 Otwarcie ofert: 30.10.2017 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zaw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ MODUŁÓW ROZSZERZAJĄCYCH FUNKCJONALNOŚĆ WEKTOROWEGO ANALIZATORA SIECI (MODEL ZVA67 FIRMY ROHDE&SCHWARZ) ORAZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO PRZYGOTOWUJĄCA ANALIZATOR DO OBSŁUGI ZEWNĘTRZNYCH KO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH REGENERACJĘ POKRYĆ OCHRONNYCH ŁOPATEK TURBINY SILNIKA LOTNICZEGO" CPV 50211210-2 Otwarcie ofert: 25.10.2017r. o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA SZAF METALOWYCH I ŁAWEK POD SZAFY” CPV: 39141300-5; 39113600-3 Otwarcie ofert: 25.10.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty po odstąpieniu od podpis…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ 2,3,4,8,9,10,11,15,17 I 23 W BUDYNKU NR 34 ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH 120 I 121 W BUDYNKU NR 24” CPV: 45450000-6, 45310000-3, 4…