2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej. CPV 39515410-2, 39515430-8, 39515440-1, 44174000-0 Otwarcie ofert: 10.05.2018r., godzina 12:00   Zawiadomienie o unieważnieniu p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Usługę w zakresie druku i dostawy 80 pozycji książkowych" CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 24.04.2018r., godz. 10:00 Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „USŁUGA EKSPERCKA NA WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW DEDYKOWANYCH MODUŁÓW DETEKCYJNYCH NA POTRZEBY ŁĄCZA LASEROWEGO OTWARTEJ PRZESTRZENI” CPV: 73120000-9 Otwarcie ofert: 24.04.2018 r. godz. 10:00 Pliki do …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA I INSTALACJA KOMÓRKI EFUZYJNEJ PRZEZNACZONEJ DO ARSENU Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 25.04.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę kulochwytu 2- i 4-segmentowego” CPV: 38540000-2, 60000000-8, 71245000-7 Otwarcie ofert: 17.05.2018 r. godz. 10:00 05.06.2018r. godz. 12:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Folia do tworzenia hologramów, przepuszczalność światła 89%, bezbarwna, szerokość min. 1m" "Folia do projekcji dwustronnej, bez kleju, przepuszczalność światła 80%, biała - matowa, kontrast 200:1, szerokość m…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Szkło bezbarwne super jasne (technologia optiwhite), 30 x 30cm, 6mm grubość, krawędź szlifowana, 4 otwory (średnica 6mm, w 4 rogach szkła, odległość środka otworu od najbliższych krawędzi 20mm)" Pliki do pobr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Zestaw developerski DLP LightCrafter Evaluation Module z zasilaczem sieciowym 5V min. 15W" "Kabel wideo, wtyk HDMI, wtyk miniHDMI, długość min. 2m." Kabel USB, wtyk USB typ A, wtyk Mini USB typ B, długość min. 2m." …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i montaż defibrylatorów oraz szkolenie pracowników WAT z ich obsługi" CPV: 33182100-0 Otwarcie ofert: 19.04.2018r. 26.04.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Obsługę logistyczną XV Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI’2018 ” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4 Otwarcie ofert: 21.03…