2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI SANITARNEJ I INSTALACJI PPOŻ. W BUDYNKU NR 14 I 24” CPV: 45332200-5 Otwarcie ofert: 10.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 07.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wybor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KLUBIE WAT” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 06.07.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów budynków Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 90630000-2, 90620000-9 Otwarcie ofert: 04.07.2017r. godz.:11:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ CZTEROPORTOWEGO ANALIZATORA SIECI (VNA) WRAZ Z AKCESORIAMI” CPV: 38434000-6 Otwarcie ofert: 31.07.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ” CPV: 34999100-7; 38433300-2; 32352000-5; 38342000-4; 31711000-3 Otwarcie ofert: 27.06.2017 r. godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ" CPV 30211500-6; 30231300-0;30213100-6, 30237460-1, 30237200-1, 34999100-7, 31710000-6, 38342000-4 Otwarcie ofert 27/06/2017r. o godzinie 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ ORAZ KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV:71320000-7, 71321000-4, 71322000-1 Otwarcie ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 54” CPV:45443000-4, 45312310-3, 45232130-2 Otwarcie ofert: 05.07.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na: "Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie" CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 Otwarcie ofert: 05.07.2017 r. r. o godzinie 10:00 Informacja o udzieleniu zamówienia Inform…