2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA DWÓCH TERMOSTATÓW -25ºC – 200ºC” CPV: 42943400-2 Otwarcie ofert: 25.05.2017 r. godz. 10:00  30.05.2017 r. godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inform…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ" CPV 31731100-0; 31710000-6; 32352000-5; 31211110-2; 31430000-9; 31158000-8; 31321210-7; 48217000-2; 38552000-9; 30211500-6; 30231300-0;30213100-6 Otwarcie ofert 24/05/2017r. o godzinie 10:00 Ogł…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ SYSTEMU DO NAZIEMNEGO IMPULSOWEGO SKANOWANIA LASEROWEGO ORAZ DEMONSTRACYJNEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z DETEKTOREM MIKROBOLOMETRYCZNYM” CPV 38520000-6, 38651600-9 Otwarcie ofert 18/05/2017r. 2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE W BUDYNKU NR 100” CPV: 45431200-9, 45330000-9, 45311200-2 Otwarcie ofert: 18.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o uniew…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa ciast i wyrobów ciastkarskich” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 16.05.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia Pełna wersja ogłoszen…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ RADIA PROGRAMOWALNEGO I ANALIZATORA SYGNAŁÓW” CPV: 32230000-4; 38434000-6 Otwarcie ofert: 16.05.2017 r. 24.05.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KADŁUBA WLOTOWEGO SILNIKA DWUPRZEPŁYWOWEGO" CPV 34731500-5 Otwarcie ofert 04/05/2017r. o godzinie 09:30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Zał…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę komputerów, urządzeń biurowych i akcesoriów” CPV: 30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 30234100-9; 48624000-8;30232110-8; 38520000-6; 30237200-1; 30237220-7; 32324600-6; 30121100-4; 301…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 69” CPV: 45351000-2, 45450000-6, 45311200-2 Otwarcie ofert: 12.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANĘ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO OD STRONY UL. KALISKIEGO” CPV: 45342000-6 Otwarcie ofert: 11.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…