2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu foto wraz z akcesoriami” CPV: 38651000-3, 38650000-6, 32351000-8, 31430000-9, 32582000-6 Otwarcie ofert: 19.01.2018 godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych” CPV: 15991300-4, 15994200-4, 18424300-0, 19512000-8, 31711140-6, 33141110-9, 33141115-9, 33141310-6, 33171110-1, 33696300-8, 34312500-2, 38000000-5, 38425600-6, 38…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej CPV: 39180000-7, 39134000-0 Otwarcie ofert: 03.01.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważn…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE SYMULATORA ORAZ WYPOSAŻENIA VR, MULTIMEDIALNEGO I BIUROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE LABORATORIUM SYMULACYJNEGO SYSTEMU SYMULACYJNEGO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0, 30232100-5, 48900000-7 Otwarcie ofert: 22.01.2018 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 21.12.2017r., godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomien…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE" CPV 66510000-8 Otwarcie ofert: 07.12.2017r. o godzinie: 11:45 Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie Nr 2 o zmianie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT CHODNIKÓW PRZED BUDYNKIEM NR 62” CPV: 45233200-1, 45310000-3 Otwarcie ofert: 15.12.2017r., godz.: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII UKŁADU AWARYJNEGO ZASILANIA I STEROWANIA SILNIKA SPALINOWEGO" CPV 73410000-9 Otwarcie ofert: 06.12.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH” CPV: 45111000-8, 45233200-1, 45232411-6 Otwarcie ofert: 14.12.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobra…