2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej CPV: 39180000-7, 39134000-0 Otwarcie ofert: 03.01.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważn…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE SYMULATORA ORAZ WYPOSAŻENIA VR, MULTIMEDIALNEGO I BIUROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE LABORATORIUM SYMULACYJNEGO SYSTEMU SYMULACYJNEGO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu  wraz z dostawą fabrycznie  nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostaw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE" CPV 66510000-8 Otwarcie ofert: 07.12.2017r. o godzinie: 11:45 Zawiadomienie o wyborze oferty Ogłoszenie Nr 2 o zmianie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII UKŁADU AWARYJNEGO ZASILANIA I STEROWANIA SILNIKA SPALINOWEGO" CPV 73410000-9 Otwarcie ofert: 06.12.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: Dostawę części i akcesoriów komputerowych CPV:         31682530-4, 31431000-6, 38900000-4, 30237460-1, 30237000-9, 30237240-3, 30212100-9, 30212100-9, 31710000-6, 33195000-3, 33141000-0, 341520…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego” CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6 Otwarcie ofert:  01.12.2017 r.    godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawę profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących oraz środków kosmetycznych” CPV: 33711900-6, 39830000-9, 39831210-1, 39831250-3, 39831700-3, 33711520-8, 33711610-6, 39313000-9, 39812000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ CZUJNIKÓW PRZYSPIESZENIA O ZAKRESIE 100000g" CPV 35125100-7 Otwarcie ofert: 29.11.2017r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Zał…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa mebli laboratoryjnych” CPV: 39180000-7 Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogło…