Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawę komputerów wysokowydajnych i urządzeń do przechowywania danych”

CPV 30236110-6, 30237135-4, 30213100-6, 30211000-1, 48823000-3

Otwarcie ofert: 24.01.2018 godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 grudnia 2017 o godz. 10.38 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 13 grudnia 2017 o godz. 10.42 Radosław Jankowski