Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30231300-0, 30232100-5, 48900000-7

Otwarcie ofert: 22.01.2018 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 grudnia 2017 o godz. 11.24 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 grudnia 2017 o godz. 10.32 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 22 stycznia 2018 o godz. 13.03 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 7 lutego 2018 o godz. 13.14 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 lutego 2018 o godz. 14.16 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2019 o godz. 09.10 Janusz Skrzyński