Baner BIP

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 11/WAT/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 11/WAT/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 9/WAT/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 123/WAT/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 35/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

Program kształcenia

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 10/WAT/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 23/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2023

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 24/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2019

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2020

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2021

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 27/WAT/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2022

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 10/WAT/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” – edycja 2022

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 8/WAT/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 124/WAT/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 62/WAT/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Obwieszczenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/WAT/2022 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 33/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Senatu w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 21/WAT/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 49/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

 


Informacje o Szkole Doktorskiej…

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 08.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 08.52 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2019 o godz. 13.56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2019 o godz. 14.07 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 sierpnia 2019 o godz. 12.02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 marca 2020 o godz. 14.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 2 marca 2021 o godz. 14.09 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 maja 2021 o godz. 10.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2021 o godz. 14.26 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 1 października 2021 o godz. 11.15 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 marca 2022 o godz. 10.31 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 13 maja 2022 o godz. 10.27 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2023 o godz. 11.00 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2023 o godz. 11.06 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2023 o godz. 12.44 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 10 maja 2023 o godz. 07.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 marca 2024 o godz. 09.42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 kwietnia 2024 o godz. 11.17 Robert Drygas