Baner BIP

Imię i nazwisko: Hubert Ostap

Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: informatyki


Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. polskim

Streszczenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej #1

Recenzja rozprawy doktorskiej #2

Przewód prowadzony na zasadach określonych w przepisach sprzed 1 października 2018 r. (obowiązujących w dniu wszczęcia przewodu), zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) stąd nie ma obowiązku publikacji rozprawy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 stycznia 2020 o godz. 10.54 Robert Drygas