Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę artykułów papierniczych”

CPV:   22114200-4, 22815000-6, 22816000-3, 22816100-4, 22816300-6, 22831000-4,
22850000-3, 22851000-0, 22852100-8, 22900000-9, 30190000-7, 30191130-4, 30192500-6,
30192800-9, 30194220-3, 30199100-1, 30199200-2, 30199230-1, 30199500-5, 30199760-5

 

Otwarcie ofert: 25.01.2019r. godz: 12:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 stycznia 2019 o godz. 12.16 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 23 stycznia 2019 o godz. 09.09 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 25 stycznia 2019 o godz. 12.30 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 14.47 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.02 Weronika Popielarczyk