Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego do laboratorium”

CPV:39180000-7; 39515440-1; 30237260-9; 39121100-8; 39131000-9; 39121100-7; 39111100-4; 39112000-0

Otwarcie ofert: 05.11.2018 r.  godz. 12:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 października 2018 13:35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 października 2018 13:38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopada 2018 13:38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 listopada 2018 13:41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. środa, 14 listopada 2018 10:41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 stycznia 2019 12:27 Janusz Skrzyński