Baner BIP

Informujemy, że od 5 stycznia 2024 r. generowanie wniosków i doręczanie pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych, w sprawach, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) tj. w sprawach rozstrzyganych w I instancji dotyczących przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora, odbywa się z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOSweb: usos.wat.edu.pl) Szczegółową procedurę ubiegania się o ww. świadczenia określa „Regulamin świadczeń dla studentów WAT” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora WAT nr 42/RKR/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 grudnia 2023 o godz. 10.31 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 11 grudnia 2023 o godz. 10.37 Tomasz Matyjaszkiewicz