Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPEKTROMETRU VUV PŁASKIEGO POLA”

CPV 38433000-9

Otwarcie ofert 06.02.2018r, godz. 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 stycznia 2018 o godz. 14.14 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 29 stycznia 2018 o godz. 14.19 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 1 lutego 2018 o godz. 15.02 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 1 lutego 2018 o godz. 15.03 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2018 o godz. 11.25 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2018 o godz. 11.26 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2018 o godz. 11.53 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 14 lutego 2018 o godz. 09.59 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.05 Justyna Kluza-Kajka