Baner BIP

Na pozostałe stanowska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Centrum Transferu Technologii STANOWISKO: Starszy specjalista ds. transferu innowacji Miejsce pracy: Warszawa Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie monitoringu realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej badań naukowych i wybieranie rozwiązań posiadających potencjał komercjalizacyjny; monitorowanie obecnego poziomu innowacji i stanu techni…

INSTYTUCJA: Sekcja Usług Informatycznych, Dział Informatyki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego MIASTO: Warszawa STANOWISKO: specjalista/starszy specjalista WYKSZTAŁCENIE: wyższe DATA OGŁOSZENIA: 11 stycznia 2021 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 stycznia 2021 r. LICZBA ETATÓW: 1 LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl Wymagania od kandydatów: wykształcenie wyżs…

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska: 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności teletechnicznej i telekomunikacyjnej 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych Wymagania pożądane od kandydatów: wykształcenie wyż…

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Analiz i Ekspertyz, pion Prorektora ds. rozwoju WAT MIASTO: Warszawa STANOWISKO: główny specjalista TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2021 r. LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.03.2021 r. Przewidywany zakr…

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa (WAT); Nazwa stanowiska: stypendysta – student Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: student studiów II stopnia kierunku technicznego; absolwent studiów I stopnia na kierunku: Inżynieria materiałowa; doświadczenie w zakresie m…