Baner BIP

Na pozostałe stanowska

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Rachunkowości Wojskowej Akademii Technicznej MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Starszy referent ds. księgowości TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.08.2020 r. LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.09.2020 r. Przewidywany zakre…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Pion Ogólny Wojskowej Akademii Technicznej MIEJSCE PRACY: Warszawa STANOWISKO: starszy magazynier ( magazyn wielobranżowy ) TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2020 r. RODZAJ UMOWY: umowa o pracę PLANOWANE ZATRUDNIENIE:  od 1 października 2020 r. ROZKŁAD CZASU PRACY: równoważny czas pracy Zakres podstawowych obowiązków służbowy: przyjmowanie i wyda…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Starszy referent ds. administracyjnych TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.08.2020 r. LINK DO STRONY: https://wlo.wat.edu.pl/ PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 07.09.2020 r.   Przewidywany zakres obowiązków: prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu studiów…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Pion Ogólny Wojskowej Akademii Technicznej MIEJSCE PRACY: Warszawa STANOWISKO: specjalista ( magazyn wielobranżowy ) TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2020 r. RODZAJ UMOWY: umowa o pracę PLANOWANE ZATRUDNIENIE:  od 1 października 2020 r. ROZKŁAD CZASU PRACY: równoważny czas pracy Zakres podstawowych obowiązków służbowy: przyjmowanie i wydawanie b…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania Przewidywany zakres obowiązków: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pr…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów MIASTO: Warszawa STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania Przewidywany zakres obowiązków: reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budow…

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Nazwa stanowiska: Stypendysta doktorant (1 stanowisko) Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: student studiów III stopnia – dziennych, kierunków: chemia znajomość zagadnień związanych z syntezą organiczną ciekłych kryształ…

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Nazwa stanowiska: Stypendysta (5 stanowisk) Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: student studiów II stopnia – dziennych, kierunków: chemia znajomość zagadnień związanych z syntezą organiczną ciekłych kryształów ukończ…