Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 4-NNA-WML-24

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: technik informatyk

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 czerwca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE: od 1 września 2024 r. na trzymiesięczny okres próbny

Przewidywany zakres obowiązków:

 • utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, w tym diagnozowanie usterek i drobne naprawy;
 • nadzór techniczny nad funkcjonowaniem instalacji audiowizualnych ogólnodostępnych sal wykładowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
 • wsparcie techniczne organizacji i funkcjonowania pracowni komputerowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
 • wsparcie techniczne urządzeń aktywnych sieci informatycznej Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
 • administrowanie serwerem domeny Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, serwerem plików i serwerem licencjonowanego oprogramowania;
 • udział w realizacji zakupów materiałów, sprzętu informatycznego i audiowizualnego;

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość budowy komputerów, sieci teleinformatycznych i urządzeń audiowizualnych;
 • znajomość oprogramowania MS Office;
 • język angielski komunikatywny;
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem komputerów;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

 Wymagania pożądane:

 • wykształcenie min. średnie w kierunku Informatyka;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w zgranym zespole, w renomowanej instytucji akademickiej;
 • ofertę szkoleniową dostosowaną do obowiązków stanowiska pracy;
 • benefity socjalne (w tym dofinansowanie wypoczynku, karta MultiSport, pożyczki na cele mieszkaniowe, ubezpieczenia grupowe – zdrowotne i na życie), szeroką ofertę kulturalno-oświatową;
 • możliwość rozwijania zainteresowań i kariery, w tym kontynuowania kształcenia w ramach oferty programowej Wojskowej Akademii Technicznej, na studiach magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dokument do pobrania:

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie opisane numerem referencyjnym ogłoszenia 4-NNA-WML-24, należy składać w terminie do 28 czerwca 2024 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) 63, pok. 31, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa w dni robocze w godzinach 9.00-14.00,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 - decyduje data wpływu do WAT,
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 261 839 406.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

WAŻNE: wybrany kandydat będzie musiał złożyć Oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii, dostępne na stronie internetowej bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 kwietnia 2024 o godz. 14.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 17 kwietnia 2024 o godz. 14.48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 10 maja 2024 o godz. 11.13 Robert Drygas