Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Studium Wychowania Fizycznego

STANOWISKO: Pracownik gospodarczy

WYMIAR ETATU: pełny/okres próbny trzymiesięczny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 kwietnia 2024 r.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15 maja 2024 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • utrzymanie w należytym stanie obiektów i boisk sportowych znajdujących się na terenie otwartym SWF;
 • nawożenie i pielęgnacja terenów;
 • zakładanie trawników;
 • koszenie trawników;
 • grabienie trawy i liści;
 • pielęgnacja żywopłotów i krzewów.

 

Wymagania od kandydatów:

 • Wykształcenie zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm),
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o pracę w WAT.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 19 kwietnia 2024 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna): budynek nr 19, pokój 67, Studium Wychowania Fizycznego;
 • pocztą elektroniczną:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 882.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 kwietnia 2024 o godz. 10.24 Tomasz Matyjaszkiewicz