Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Współpracy Międzynarodowej, Sekcja ds. Wymiany Akademickiej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Referent

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 grudnia 2021 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat/dzial-wspolpracy-miedzynarodowej/

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 stycznia 2022 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • realizacja przedsięwzięć związanych z programem Erasmus+ i innymi programami międzynarodowej wymiany;
 • realizacja przedsięwzięć wynikających z udziału uczelni w programach/ projektach afiliowanych przez MEiN i uczelnię (np. KONSMUND);
 • współpraca i kontakt z uczelniami zagranicznymi, krajowymi oraz Narodową Agencją Programu Erasmus+ w zakresie zadań związanych z różnymi formami mobilności studenckiej i pracowniczej WAT;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z działalnością działu, w tym przygotowywanie danych na rzecz systemu USOS oraz POLON;
 • przygotowanie danych na strony internetowe „Erasmus+”;
 • rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach wyjazdów na studia i praktykę oraz materiałów informacyjnych w języku polskim i angielskim;
 • opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymiany krajowej i zagranicznej;
 • promocja potencjału Uczelni poprzez udział w międzynarodowych inicjatywach służących współpracy z zagranicą;
 • wykonywanie innych zadań związanych z doraźną działalnością dotyczącą wymian międzynarodowych.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy z zagranicznymi programami stypendialnymi;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji i obsługi dokumentacji w języku angielskim;
 • znajomość pakietów biurowych MS Office;
 • znajomość przepisów i zasad finansowania programu Erasmus+;
 • kultura osobista, komunikatywność, otwartość, dokładność oraz predyspozycje do pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy w biurze Erasmusa + na wyższej uczelni;
 • doświadczenie we współpracy z partnerami zagranicznymi;
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 16 grudnia 2021 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) bud. 135, pok. 3.17, Dział Współpracy Międzynarodowej
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. 135, pok. 3.17, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 376

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Uczelnia zastrzega sobie prawo weryfikacji wymagań na stanowisku, w szczególności umiejętności językowych i doświadczenia udziału w programach stypendialnych.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 listopada 2021 o godz. 13.52 Robert Drygas