Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa stanowiska do pracy z oprogramowaniem obrazowym” CPV: 30200000-1; 30231300-0; 32582000-6 Otwarcie ofert: 25.06.2018 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO” CPV: 30213100-6, 32252000-4, 30213200-7, 38652100-1, 48823000-3, 48821000-9 Otwarcie ofert: 22.06.2018 r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 71221000-3, 45231400-9, 45311200-2, 4545300…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA” CPV: 38622000-1, 39000000-2, 39100000-3, 39112100-1, 39113100-8, 39110000-6, 39113100-9, 39121100-7, 39121200-8, 39130000-2, 39131000-9, 39132100-7, 39136000-4, 39141000-2, 39141100-3,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Laboratorium Centrum Logistyki Stosowanejwraz z placem manewrowym” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 25.04.2018 r.  30.04.2018 r. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW ŚLEDZENIA MARKERÓW, SYSTEMÓW VR ORAZ SYMULACJI SIECI ŁĄCZNOŚCI” CPV: 48000000-8, 30230000-0, 44200000-2, 30232000-4, 32581100-0 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH” CPV: 45400000-1, 45100000-8, 45330000-9, 44160000-9, 45310000-3, 39000000-2 Otwarcie ofert: 10.04.2018r., godz. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa generatorów sygnałowych wielkiej częstotliwości” CPV: 34999100-7 Otwarcie ofert: 10.04.2018 r. godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaś…

zapytanie o cenę ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE X KRAJOWEJ KONFERENCJI "DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW DIAG 18" CPV:55120000-7 Otwarcie ofert: 16.03.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA ZASILACZY AWARYJNYCH, CZĘŚCI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, ELEMENTÓW LABORATORYJNYCH, CZĘŚCI I AKCESORIÓW SIECIOWYCH” CPV: 31682530-4,31431000-6,38900000-4,30237200-1,30237460-1,1893110…