Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” CPV: 30213100-6; 30214000-2; 30231300-0; 30213300-8 Otwarcie ofert: 06.09.2018 r. 14.09.2018 r. godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa drobiowego świeżego” CPV: 15112120-3, 15112130-6, 15112300-9 Otwarcie ofert: 07.09.2018 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: "Dostawę specjalistycznego sprzętu, oprogramowania, wyposażenia do laboratorium badawczego, projektowego i dydaktycznego" CPV: 48000000-8, 44200000-2, 39154000-6, 31711520-4, 30230000-0, 30216110-0, 30…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Wykonanie i dostawę kompletu elementów układu sterowania samolotu” CPV: 34731000-0 Otwarcie ofert: 07.08.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja og…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ I ZAŁADUNEK (SERWIS) MATERIAŁÓW (Al, As, Be, In) DO STANOWISKA MBE RIBER 21 DZ” CPV: 24950000-8, 79571000-7 Otwarcie ofert: 06.08.2018 r., godz. 11:00     Zawiadomienie o wyborze oferty Infor…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „XV-th European Conference on Liquid Crystals " CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 24.07.2018r. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH” CPV: 14320000-0, 15994200-4, 15995400-4, 21315000-5, 24000000-4, 24300000-7, 24311000-7, 24311100-8, 24311410-4, 24311411-1, 24311420-7, 24311470-2, 24311500-2, 24311510-5, 2431152…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ZESTAWU WIDEOKONFERENCYJNEGO” CPV: 32232000-8 Otwarcie ofert: 06.08.2018 r., godz. 10:00     Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ WODY MINERALNEJ, SOKÓW ORAZ NAPOJÓW GAZOWANYCH I NIEGAZOWANYCH” CPV: 15320000-7, 15321000-4, 15321100-5, 15321200-6, 15321600-0, 15322100-2, 15981000-8, 15981200-0, 15981400-2, 15982000-5 Otwarcie ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 30.07.2018 godz: 11:00 07.08.2018 godz: 11:00   Pliki do pobrania Zawiado…