FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Sekcja Usług Informatycznych 
Dział Informatyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
MIASTO: Warszawa 
STANOWISKO: referent/specjalista 
WYKSZTAŁCENIE: średnie 
DATA OGŁOSZENIA: 04 marca 2019 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 marca 2019 r. 
LICZBA ETATÓW: 1 
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów: 

 •  wykształcenie średnie;
 •  język angielski, na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;
 •  znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych;
 •  samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji;

Wymagania pożądane:

 •  wykształcenie wyższe w kierunku Informatyka;

Główne zadania na stanowisku:

 •  pomoc w utrzymaniu i administrowaniu systemem ERP (Egeria);
 •  wsparcie w administrowaniu serwisem głównym WWW oraz BIP oraz aktywne wspieranie osób odpowiedzialnych za prowadzenie i redagowanie tych serwisów;
 •  wsparcie w administrowaniu i tworzeniu serwisów WWW opartych na WordPress, Joomla, Moodle;
 •  udział w utrzymaniu i rozwoju systemów informatycznych;

Zgłoszenie winno zawierać:

 •  życiorys zawodowy (cv.),
 •  ewentualne osiągnięcia zawodowe (rekomendacje);

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. na adres email:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

 •  Dział Informatyki 261 837 320
 •  Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert.
 •  Oferty odrzucone zostaną usunięte.
 •  Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 marca 2019 11:10 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 11:24 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 11:27 Marek Zawada
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marca 2019 13:27 Marek Zawada