Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziału” CPV: 30213000-5, 30211000-1, 30213100-6, 30214000-2, 30231300-0, 32324600-6, 30237000-9, 30232100-5 Otwarcie ofert: 11.08.2020r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Doposażenie kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do zwiększonych parametrów mocy grzewczej w dwóch uniwersalnych boiskach zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego”   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH” CPV: 39830000-9 Otwarcie ofert: 22.07.2020r., 04.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę wyrobów wędliniarskich drobiowych i konserw drobiowych” Otwarcie ofert: 10.08.2020r., godz. 10:00 CPV: 15131000-5 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę Aparatury NB do laboratorium materiałów sorpcyjnych do zastosowań w analityce” CPV: 38432200-4; 38433000-9; 42665000-5 Otwarcie ofert: 07.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę wyposażenia pracowni detektorów jonizacyjnych” CPV: 38433000-9; 38432200-4; 42123100-8; 38740000-4; 42113161-0 Otwarcie ofert: 06.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn” CPV: 30211000-1 Otwarcie ofert: 21.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za poś…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa i instalacja zaawansowanego systemu optyczno - pomiarowego” CPV: 38520000-6 Otwarcie ofert: 29.06.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: ht…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „MODERNIZACJA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ INSTRON 8501” CPV: 38542000-6 Otwarcie ofert: 19.06.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.eza…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Modernizację pomieszczeń dla potrzeb Lokalnego Centrum Nadzoru w budynku nr 100” Otwarcie ofert: 09.06.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: htt…