Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego, macierzy dyskowej – typ1 oraz oprogramowania” Otwarcie ofert: 03.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adre…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2021 rok” CPV: 79980000-7, 22200000-2 Otwarcie ofert: 16.11.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa bezdotykowych stacji dezynfekcji dłoni" CPV: 33191000-5 Otwarcie ofert: 06.11.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiaj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, monitorów, laptopów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:30 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:00 Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO” CPV 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 6651210…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD” CPV: 31000000-6, 30000000-9, 37300000-1, 39713410-0 Otwarcie ofert: 20.10.2020r., godz. 10:00 Otwarcie ofert: 23.10.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Wywóz odpadów z pojemników Bóbr1100L  i KP7” CPV: 90511000-2 Otwarcie ofert: 07.10.2020r., 14.10.2020r. godz. 11:00 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ. I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45310000-3, 45311000-0,71000000-8 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę produktów mrożonych" CPV: 15311200-3, 15331100-8, 15555000-3, 15895100-9, 15896000-5. Otwarcie ofert: 28.04.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…