Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:  „Wykonanie zasilania do budynków nr 20 i 23 w celu zainstalowania przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz wymiany rozdzielni głównych w budynku nr 20 w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT” CPV: 75251110 - 4 Otwarcie ofert: 22.12.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji ppoż.  i DSO w Domu Studenckim nr 3 w formule „zaprojektuj i wykonaj" Otwarcie ofert: 08.01.2021r., godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu biurowego i RTV" CPV: 32324400-4, 38651000-3,30174000-9, 32340000-8, 42994230-1, 38653110-1, 30191400-8, 38650000-6, 38651100-4, 09211000-1, 32331200-4, 32351000-8, 32324600-6, 32300000-6, 18939000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ KOSMETYCZNYCH” Otwarcie ofert: 21.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa ultralekkiego samolotu z zasobnikiem" CPV: 34711100-5, 80510000-2   Otwarcie ofert:   18.12.2020 r godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa słodyczy" CPV: 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0, 15842300-5   Otwarcie ofert:   17.12.2020 r godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednic…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa środków ochrony osobistej" CPV: 18143000-3, 18424300-0, 24455000-8 Otwarcie ofert: 04.12.2020r., godz. 10:00   07.12.2020 r godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Sukcesywną dostawę materiałów reklamowych" CPV: 22462000-6 Otwarcie ofert: 08.12.2020r., 11.12.2020r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługa aktualizacji oprogramowania i szkolenia” CPV: 48000000-8,  80510000-2   Otwarcie ofert: 20.11.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup,owej, pod adresem:  h…