Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Wywóz odpadów z pojemników Bóbr1100L  i KP7” CPV: 90511000-2 Otwarcie ofert: 07.10.2020r., 14.10.2020r. godz. 11:00 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” CPV: 39000000-2 Otwarcie ofert: 25.09.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/de…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Zestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznego” CPV: 30214000-2, 30213000-5, 30232100-5, 24560000-7, 19500000-1, 30213200-7, 30213500-0, 48983000-2, 48931000-3, 48980000-1, 30233100-2, 3023000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH, TOWAROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH WAT” CPV: 50531400-0 Otwarcie ofert: 15.09.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Wykonanie rozprężalni gazu, wentylacji oraz klimatyzacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 31.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę pieczywa” CPV: 15811000-6 Otwarcie ofert: 08.09.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH" CPV: 39130000-2 Otwarcie ofert: 02.09.2020 16.09.2020r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiaj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowych” CPV: 30211000-1, 30212100-9, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30236000-2, 30237200-1, 30237270-2, 30237280-5, 30237400-3, 31224810-3 Otwarcie ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę samochodu osobowego” CPV: 34100000-8 Otwarcie ofert: 31.07.2020r., godz. 12:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę materiałów stolarskich” CPV: 44191000-5 Otwarcie ofert: 31.07.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat…