Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia" Otwarcie ofert: 31.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/1209…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę materacy i ochraniaczy pod materace" CPV: 39143111-7, 39143112-4 Otwarcie ofert: 03.03.2020r., godz. 11:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie n…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę wody mineralnej, soków oraz napojów gazowanych i niegazowanych" CPV: 15982000-5, 15320000-7, 15321000-4, 15321200-6, 15322100-2, 15322100-2, 15321600-0, 15321100-5, 15981200-0, 15981000-8, 15981400-2 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę subskrypcji usług standardowych Microsoft i subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES)" Otwarcie ofert: 23.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie pr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: "Budowę budynku Szkolno-Laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji" CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45310000-3 Otwarcie ofert: 03.03.2020r 13.03.2020 20.03.2020r, godz. 10…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A” CPV: 71220000-6, 71322000-1, 7124800…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: "Opracowanie technologii i budowy podobnego dynamicznie modelu skalowanego 1:10" CPV: 34999410-3 Otwarcie ofert: 19.02.2020 r., o godzinie: 10:00       Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postę…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE  OGRODZONYM I NIEOGRODZONYM WAT” CPV:71320000-7, 71323100-9, 45312310-3, 71248000-8 Otwarcie ofert: 24.02.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę materiałów technicznych metalowych i różnych" CPV: 44400000-4,24900000-3,34000000-7,24900000-3,30190000-7,31711140-6 44522400-9,39541110-0,30192000-1,31523200-0,44832200-3,19520000-7   Otwarcie ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę mleka i przetworów mlecznych” Otwarcie ofert: 10.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice…