Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„REMONT RZUTNI GRANATEM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3

Otwarcie ofert: 08.02.2019 r.,  godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 stycznia 2019 o godz. 13.29 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2019 o godz. 10.32 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2019 o godz. 10.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 lutego 2019 o godz. 13.57 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.00 Janusz Skrzyński