Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

REMONT BUDYNKU NR 43 WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 71220000-6, 45213000-3, 45331000-6, 45310000-3

Otwarcie ofert: 12.02.2019r. , godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 stycznia 2019 o godz. 13.34 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 12 lutego 2019 o godz. 10.57 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 22 lutego 2019 o godz. 13.40 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.39 Teresa Lewczuk