Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW
NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1, 39000000-2, 71000000-8

Otwarcie ofert: 05.02.2019, godz. 10.00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 stycznia 2019 o godz. 12.11 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2019 o godz. 12.12 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.35 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 5 lutego 2019 o godz. 10.28 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 lutego 2019 o godz. 13.54 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.10 Agnieszka Szymaniak