Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO LABORATORIUM PROJEKTOWO-BADAWCZEGO”

CPV: 48000000-8, 30230000-0

Otwarcie ofert: 25.04.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 marca 2018 o godz. 10.59 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 27 marca 2018 o godz. 11.59 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 kwietnia 2018 o godz. 08.26 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 25 kwietnia 2018 o godz. 11.39 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 24 maja 2018 o godz. 08.58 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 14.16 Teresa Lewczuk