Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA PRASY DO INKLUDOWANIA PRÓBEK NA GORĄCO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

CPV: 38540000-2

Otwarcie ofert: 06.06.2017 r. godz. 13:30

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 maja 2017 o godz. 12.28 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 6 czerwca 2017 o godz. 15.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 13 czerwca 2017 o godz. 10.35 Janusz Skrzyński