Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 4-WML-ITU-AS-19 Stanowisko: asystent dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 08.10.2019 r. Termin składania ofert: do dnia 08.11.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem fo…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina naukowa:…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer referencyjny 3-WML-ITL-SW-19 Stanowisko – starszy wykładowca Data ogłoszenia konkurs - 12.09.2019 r. Termin składania ofert - do dnia 14.10.2019 r. Uzasadnienie Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Komisja konkursowa zapoznała sięz dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej kompletność pod względem …

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Inżynieria chemiczna Data ogłoszenia kon…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Nauki biologiczne Data ogłoszenia konkursu: 0…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Jednostka organizacyjna: Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny, pełen etat. Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna. Data ogłoszenia konkursu: 26-06-…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 15/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 10.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 09.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 3 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 14/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo - dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 9 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 13/2019  Stanowisko – adiunkt badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i stwierdziła i…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem Numer Konkursy 12/2019  Stanowisko – asystent badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkurs – 02.07.2019 r. Termin składania ofert – do dnia 01.08.2019 r. Wyniki konkursu i uzasadnienie: Do konkursu zgłosił się 1 kandydat. Komisja konkursowa zapoznała się z dokumentacją złożoną przez kandydata i stwierdziła jej ko…