Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  profesor badawczo-dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 3 lutego 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 11 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału In…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 3 lutego 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 11 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału In…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 28 stycznia 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 10 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału Inżynieri…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 16.01.2020 r. Termin składania ofert do dnia: 15.02.2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2020 r. Ilość kandydató…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 4 – IOE – ZTPiT – ASD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Data rozst…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 3 – IOE – ZTPiT – ASD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Data rozst…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 2 – IOE – ZTO – ASBD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Da…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 1 – IOE – ZTO – ASBD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Da…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 13-WML-ITL-AD-19 Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 19.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 20.01.2020 r. Wyniki konkursu Rektor-Komenda…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 12-WML-KMT-AD-19 Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 19.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 20.01.2020 r. Wyniki konkursu Rekto…