Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału I…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 16 lipca 2020 r. Termin składania ofert do dnia: 17 sierpnia 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2020 r. Iloś…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 19 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Dzieka…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełen etat. Data ogłoszenia konkursu: 18-06-2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 07-08-2020 r. Ilość kandydatów: 1 (jeden). Wyniki konkursu Dzi…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r. Termin składania ofert do dnia: 10 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2020 r. Ilość kandydatów: 1 …

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  profesor badawczo-dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 3 lutego 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 11 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału In…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 3 lutego 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 11 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału In…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt dydaktyczny, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 28 stycznia 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 10 marca 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału Inżynieri…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 16.01.2020 r. Termin składania ofert do dnia: 15.02.2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2020 r. Ilość kandydató…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 4 – IOE – ZTPiT – ASD – 19 Stanowisko:  Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 23.12.2019 r. Termin składania ofert do dnia: 23.01.2020 r. Data rozst…