Drukuj

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania

Przewidywany zakres obowiązków:

Wymagania od kandydatów:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

Dokumenty należy składać w terminie do odwołania

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 042

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 maja 2020 o godz. 14.55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 16 czerwca 2020 o godz. 10.44 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 14 lipca 2020 o godz. 11.10 Robert Drygas