Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Remontów i Utrzymania Nieruchomości, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: stolarz-ślusarz

Przewidywany zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie przeglądów mebli i stolarki budowlanej w budynkach WAT oraz wykonywanie drobnych napraw i remontów związanych z prowadzoną działalnością konserwacyjną (wymiana okuć i podzespołów);
 • wykonywanie nietypowych elementów meblowych, naprawa i przebudowa istniejących mebli. Wykonywanie elementów stolarki budowlanej i drobnej galanterii drzewnej w warsztacie stolarskim WAT;
 • wykonywanie prac montażowych elementów wystroju pomieszczeń oraz elementów na uroczystości okolicznościowe;
 • przeprowadzanie ślusarskich robót konserwacyjnych polegających na wymianie lub naprawie uszkodzonych okuć okiennych, drzwiowych i meblowych (zamków, rygli, samozamykaczy, klamek, zawiasów itp.), regulacja zawiasów skrzydeł okiennych i drzwiowych stolarki, PCV, aluminiowej i stalowej;
 • wymiana zespolonych oraz pojedynczych szyb okiennych i drzwiowych, docinanie formatek szkła na potrzeby napraw mebli i sprzętu laboratoryjnego;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej);
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 089 Edward Kraszewski

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną:   

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików. Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 października 2023 o godz. 13.43 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 listopada 2023 o godz. 10.07 Tomasz Matyjaszkiewicz