Drukuj

Instytucja: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent dydaktyczny (pełen etat)

Dyscyplina naukowa: Technologie informacyjne – N516

Data ogłoszenia:  13.01.2021

Termin składania ofert:  06.02.2021

Link do strony www.wat.edu.pl

Słowa kluczowe: dydaktyka, asystent, systemy komputerowe

 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 Wymagania od kandydatów:

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

Dokumenty należy składać w terminie do 06.02.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 552

 


 

Institution:  Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

Town:  Warsaw, Poland

Position: graduate assistant

Scientific discipline: computer science

Posted:   13.01.2021

Expires:  06.02.2021

Website:  www.wat.edu.pl

Key words       teaching, assistant, computer systems

 

Description (field. requirements, comments):

Admission requirements:

Application should include:

Documents should be submitted till 06.02.2021 r :

 

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 552

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 stycznia 2021 o godz. 15.07 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 13 stycznia 2021 o godz. 15.08 Tomasz Matyjaszkiewicz