Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A”

CPV: 71220000-6, 71322000-1, 71248000-8

Otwarcie ofert: 21.02.2020r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 lutego 2020 o godz. 14.10 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 21 lutego 2020 o godz. 11.06 Radosław Jankowski