Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
NA TERENIE  OGRODZONYM I NIEOGRODZONYM WAT”

CPV:71320000-7, 71323100-9, 45312310-3, 71248000-8

Otwarcie ofert: 24.02.2020r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 lutego 2020 o godz. 13.56 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 lutego 2020 o godz. 11.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 lutego 2020 o godz. 11.44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 lutego 2020 o godz. 13.58 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 lutego 2020 o godz. 13.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 24 lutego 2020 o godz. 10.40 Agnieszka Szymaniak